Školné na rok 2023/2024

Roční školné: 103 000,-Kč

  • možné hradit v 10 měsíčních splátkách v období září-červen
  • při platbě na celý rok sleva 2% z ročního školného
  • pokrývá celodenní pobyt dítěte ve škole včetně ranní i odpolední družiny.
  • nezahrnuje náklady na stravu a některé odpolední kroužky
  • nezahrnuje náklady na výjezdy mimo školu (např. náklady na školu v přírodě)

Sourozenecké slevy

  • 500 Kč měsíčně na druhé dítě ve škole
  • 1 500 Kč měsíčně na třetí dítě ve škole