Pošepného náměstí 2022/3, Praha 11 – Chodov

Učíme, jak vzít zodpovědnost za svou budoucnost do vlastních rukou

Společně s dětmi tvoříme školu, která připravuje na budoucí výzvy. Pomáháme poznat vlastní silné i slabé stránky, učíme pracovat v týmu, plánovat projekty a rozvrhnout si čas. A především vedeme k odpovědnosti – za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.

AKTUÁLNĚ
02. 01. 2024 | Volná místa ve školním roce 2023/2024. Aktuálně máme volné místo v prvním, pátém, sedmém a... Více Volná místa ve školním roce 2023/2024
01. 05. 2023 | Účast v programu Erasmus+. Účastníme se programu Erasmus+ financovaného Evropskou unií. Více Účast v programu Erasmus+
01. 03. 2023 | PROJEKT Šablony JAK Praha Chodov. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem... Více PROJEKT Šablony JAK Praha Chodov

Svoboda

Svoboda je pro nás cesta i cíl. Možnost zvolit si činnosti, kterým se děti věnují, je cesta, která vede k udržení přirozené motivace k učení. Míra volby je úměrná věku a roste s rostoucí mírou studijní autonomie. Naším cílem je rozvinout u každého dítěte kompetence podporující studijní autonomii a umožnit mu tak pohybovat se cestou vzdělávání co nejsvobodněji nebo si hledat zcela nové vlastní cesty.

Odpovědnost

Svoboda bez odpovědnosti za učiněnou volbu může být až destruktivní jak pro jednotlivce, tak pro jeho okolí. Proto vedeme děti k odpovědnosti za naplňování dohod, za pořádek ve svých věcech, za dobré vztahy, okolní prostředí a v neposlední řadě za vlastní učení. Naše každodenní fungování popisuje soubor Práv a povinností.

Solidarita

Každý z nás může být aktivním tvůrcem svého života a ovlivňovat okolní svět k lepšímu. Budujeme školu jako společenství, ve kterém starší pomáhají mladším, silnější slabším a individuální potřeby někdy ustoupí ve prospěch celku. Všechny tři hodnoty posiluje možnost ovlivňovat chod školy na pravidelném celoškolním shromáždění. 

Tvoříme inspirativní prostředí, kde jde učení (skoro) samo

Každá ScioŠkola je trochu jiná, byť ve všech vycházíme ze stejných principů a uplatňujeme stejné metody. Základem našeho přístupu je kombinace pestré škály formátů, v nichž se děti učí, důraz na zážitkové vzdělávání a velký podíl dětí na chodu školy.

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů, ale podle toho, jak se věci ve světě dějí. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života, v kterých poznatky přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Ve ScioŠkole se děti nepotkávají jen se spolužáky ve své třídě, která je sama o sobě multiročníková. Vedle toho máme vyhrazený čas i pro práci ve skupinách, kde se potkávají děti úplně ze všech ročníků. Rozvíjíme tím schopnosti dětí pracovat v týmu a kolektivu a vnímat potřeby druhých.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

Během týdne mají děti vždy vymezený prostor, jehož náplň si určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat a rozvrhnout si čas, dosahovat cílů. Konkrétní oblast necháváme na dětech.

Zeptejte se na to, co vás zajímá

Jirka

Jiří Hokeš
ředitel

jiri.hokes@scioskola.cz

Tel: 22 22 00 000

Janaw

Jana Bětík Wills
zástupkyně ředitele

jana.wills@scioskola.cz

Tel: 22 22 00 000

 

Zápisy do 1. ročníku

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Zvažujete zápis dítěte na naší ScioŠkolu? Informace o zápisech do 1. ročníku najdete zde