Pošepného náměstí 2022/3, Praha 11 – Chodov

Učíme, jak vzít zodpovědnost za svou budoucnost do vlastních rukou

Společně s dětmi tvoříme školu, která připravuje na budoucí výzvy. Pomáháme poznat vlastní silné i slabé stránky, učíme pracovat v týmu, plánovat projekty a rozvrhnout si čas. A především vedeme k odpovědnosti – za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.

AKTUÁLNĚ
06. 11. 2021 | Informace o zápisech do 1. ročníku. Zveřejnili jsme podrobnosti o zápisech do 1. ročníku. Více Informace o zápisech do 1. ročníku
10. 05. 2021 | Volná místa v roce 2021/22. Přestup na ScioŠkolu Více Volná místa v roce 2021/22

Dovednosti, s nimiž lze obstát v budoucnosti

Svět se mění stále rychleji a místo kumulace znalostí je čím dál důležitější umět reagovat na změny. Chceme, aby se děti připravily na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí.

Podporujeme vnitřní motivaci k učení a poznávání

Chuť poznávat máme všichni vrozenou a na Scio školách vytváříme příležitosti pro její rozvoj. Dáváme dětem a studentům možnost ovlivňovat, co, kdy a jak se budou učit. 

Učíme děti pracovat v týmu a plánovat si vlastní učení

Na školních projektech si děti zkoušejí různé týmové role a objevují své silné slabé stránky. Učíme je pracovat se svobodou volby a plánovat si svoje vlastní učení. 

Tvoříme inspirativní prostředí, kde jde učení (skoro) samo

Každá ScioŠkola je trochu jiná, byť ve všech vycházíme ze stejných principů a uplatňujeme stejné metody. Základem našeho přístupu je kombinace pestré škály formátů, v nichž se děti učí, důraz na zážitkové vzdělávání a velký podíl dětí na chodu školy.

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů, ale podle toho, jak se věci ve světě dějí. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života, v kterých poznatky přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Ve ScioŠkole se děti nepotkávají jen se spolužáky ve své třídě, která je sama o sobě multiročníková. Vedle toho máme vyhrazený čas i pro práci ve skupinách, kde se potkávají děti úplně ze všech ročníků. Rozvíjíme tím schopnosti dětí pracovat v týmu a kolektivu a vnímat potřeby druhých.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

Během týdne mají děti vždy vymezený prostor, jehož náplň si určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat a rozvrhnout si čas, dosahovat cílů. Konkrétní oblast necháváme na dětech.

Zeptejte se na to, co vás zajímá

Jirka

Jiří Hokeš
ředitel

jiri.hokes@scioskola.cz

Tel: 22 22 00 000

Janaw

Jana Wills
zástupkyně ředitele

jana.wills@scioskola.cz

Tel: 22 22 00 000

 

Zápisy do 1. ročníku

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Zvažujete zápis dítěte na naší ScioŠkolu? Informace o zápisech do 1. ročníku najdete zde